komin

Każdy nowo projektowany budynek niezależnie od planowanej dla niego funkcji, standardowo powinien być wyposażony w system wentylacji grawitacyjnej. W tym celu buduje się specjalne kominy wentylacyjne, które pomagają w wyciąganiu powietrza z wnętrza na zewnątrz budynku. Cały proces przebiega samoczynnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami grawitacji. Jest to niezwykle praktyczne rozwiązanie, które pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z instalacją wentylatorów dachowych, które wymuszają obieg powietrza – mechanicznie wyciągają powietrze na zewnątrz budynków. Oczywiście aby system wentylacji grawitacyjnej mógł działać w sposób poprawny, prócz budowy komina potrzebne jest również zapewnienie dopływu świeżego powietrza do wnętrza budynku. Jeśli budynek będzie szczelny, wentylacja grawitacyjna okaże się zupełnie nieefektywna w działaniu. Współcześnie przy tworzeniu systemów wentylacji grawitacyjnej odchodzi się od kominów murowanych na rzecz przewodów kominowych zwieńczonych kominkiem dachowym. Kominy dachowe stosuje się w wielu typach budynków, również w domach jednorodzinnych, których właściciel pragnie zwiększenia wydajność działania podstawowego systemu wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowe przewody wentylacyjne umieszcza się przede wszystkim w takich pomieszczeniach jak kuchnie i łazienki, a zwłaszcza w tych miejscach, które w bezpośredni sposób nie sąsiadują z głównym przewodem kominowym. Dzięki temu całkowita wydajność wentylacji w danym budynku wzrasta, pozwalając na usunięcie nadmiaru wilgoci z jego wnętrza. Kominy znajdziesz w wielu specjalistycznych sklepach, np.: https://www.sklepkominowy.pl/.