Na początku lipca 2013 roku nasz kraj uraczony został kolejnym nieszczęściem – wdrożeniem (choć jak na razie to chyba za mocne…