Rurociągi stosowane są w przeróżnych miejscach. Począwszy od mieszkań, przez hale fabryczne, na wielkich wodociągach i gazociągach skończywszy. By instalacje mogły pracować w odpowiedni sposób, konieczne jest wykonywanie ich tak, by były stabilne. Powoduje to, że rury trzeba solidnie mocować do podłoża, co umożliwia znaczne ograniczenie drgań, które mogłyby mieć negatywny wpływ.

Instalacje w mieszkaniu

obejmaDomy i mieszkania nie posiadają co prawda żadnych instalacji o znaczeniu stricte strategicznym. Niemniej istniejące tutaj rurociągi wodne i gazowe powinny mimo wszystko być wykonywane z największą starannością i pieczołowitością. Mowa o porządnym łączeniu ze sobą rur tak, by nie dochodziło do przecieków wody bądź gazu. Trzeba jednak także rury mocować do ścian lub podłoża, ponieważ te wypełnione wodą stają się bardzo ciężkie. Mogłoby to doprowadzić do ich wygięcia się, a w konsekwencji nawet do uszkodzenia i przecieku. Obejma mocująca rurę musi być jednak wykonana tak, by podczas podtrzymywania nie uszkodziła jej. Przede wszystkim chodzi o wkładkę gumową, która powinna znajdować się pomiędzy metalowym fragmentem mocowania, a samą stalową rurą. Dzięki temu nie będzie dochodziło do wzajemnego tarcia podczas ruchów rurociągu, co zapewni mu wieloletnie bezproblemowe funkcjonowanie.

Instalacje przemysłowe

Nawet bardziej istotne jest stosowanie odpowiedniego mocowania rur w przemyśle. Tutaj mamy bowiem do czynienia z rurami o naprawdę dużych średnicach, nierzadko wynoszących kilkanaście cali. Powoduje to, że ich ciężar po napełnieniu substancją czynną może wzrosnąć nawet to kilkudziesięciu kilogramów na każdy metr. Tutaj więc muszą być już naprawdę solidne mocowania, które będą mogły takie obciążenia wytrzymywać i jednocześnie pracować na tyle, by zapewnić rurom swobodną możliwość rozciągania się i kurczenia. To spowodowane jest zmianą temperatur czynnika, na przykład jeśli jest to rurociąg ciepłowniczy. W takim przypadku obejma musi też wytrzymać wysoką temperaturę, ponieważ dzięki zastosowaniu bardzo wysokiego ciśnienia możliwe jest uzyskanie temperatury wody nawet powyżej 100 stopni Celsjusza, z powodu znacznego wzrostu jej punktu wrzenia. Jak widać, odpowiednie obejmy do rur są konieczne dla zabezpieczenia rurociągu i zapewnienia mu poprawnego funkcjonowania. Każda obejma musi spełniać pewne charakterystyczne założenia: zapewnić możliwość ruchu rury, jej rozszerzania się i kurczenia, wytrzymywać jej ciężar po napełnieniu substancją czynną, a także nie uszkodzić jej powierzchni.